• Però, que és un ISBN?

    L'ISBN identifica un títol. És com si es tractés d'un DNI. Aquesta identificació única permet una comercialització més eficient en llibreries, biblioteques, universitats, comerciants a ...