• Què és una prova de galerada?

És una impressió amb la fisonomia que tindrà el llibre, on l’autor realitza totes les correccions ortogràfiques i gramaticals que cregui necessàries.
Des que la Patumaire Edicions rep la galerada revisada, fins que el llibre es posa a la venda, la mitjana de temps que es necessita és d’uns 45 dies. Tot però, anirà en funció de la quantitat de pàgines i del temps de la correcció de les galerades per part de l’autor. Les presses mai són bones. Cal obtenir un bon treball!

  • Quantes proves de galerada hi haurà?

En general, i si l’autor no sol·licita una prova de galerada extra, hi haurà un total de dues galerades per tal que l’autor pugui comprovar que tot és correcte

  • Quina difusió tindrà el meu llibre?

La Patumaire Edicions envia notes de premsa als mitjans de comunicació perquè en facin difusió. Igualment, si la Patumaire Edicions s’encarrega de la distribució de l’obra, apareixerà en els butlletins de novetats de la distribuïdora. Tanmateix, també a través d’internet i de diverses pàgines web.

Actualment, multitud de botigues online ofereixen els nostres productes. També els podràs trobar la nostra botiga online www.patuming.com